OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY A BEZPIECZEŃSTWO BARWNIKÓW LABINA

 

Nasza firma zapewnia Państwu rzetelne informacje dotyczące jakości barwników LaBina. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące produktów LaBina w świetle obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa.

 

REAKCJE ALERGICZNE NA SKŁADNIKI BARWNIKÓW DO MAKIJAŻY TRWAŁYCH

 

Reakcje alergiczne i zapalne to niepożądane skutki uboczne makijaży twałych. Przyczyną powyższych reakcji są w wielu przypadkach barwniki, w których składzie znajdziemy środki konserwujące, elementy metali, w tym metali ciężkich takich jak nikiel, kobalt, chrom oraz wiele innych potencjalnie dla skóry szkodliwych zanieczyszczeń.

 

Źródłem zagrożenia mogą być również dodawane do kompozycji barwników bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego barwniki azowe, które rozpadają się na rakotwórcze aminy aromatyczne. Przy próbach usuwania takich makijaży techniką laserową aminy aromatyczne trafiają do organizmu i są za pośrednictwem krwiobiegu rozprowadzane po całym organizmie.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRODUKCJI BARWNIKÓW

 

Aby ochronić zdrowie i życie konsumentów Rada Europy podjęła w ostatnich latach uchwałę dotyczącą stosowania barwników do pigmentacji. W myśl rozporządzenia z roku 2003 nie wolno stosować w barwnikach do makijażu szkodliwych środków konserwujących, rakotwórczych amin. Barwniki muszą  również. spełniać surowe wymagania dotyczące sterylności.

 

Rozporządzenie z roku 2008 przyniosło zakaz stosowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz ustanowiło limity obecności w barwnikach metali ciężkich. Wśród ponad 1000 substancji, których stosowanie zostało przez Radę Europy zakazane znajdują się barwniki azowe oraz aminy aromatyczne w tym wywołująca silne alergie parafenylodiamina (PPD) oraz inne do niedawna powszechnie stosowane substancje. Powyższe rozporządzenia są wiążące zarówno dla producentów barwników do makijażu permanentnego, jak również dla dystrybutorów tychże oraz dla robiących makijaże linergistek.

 

Z METODĄ LABINA MOŻECIE CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE

 

Surowce wykorzystywane do produkcji barwników LaBina są poddawane szczegółowym badaniom laboratoryjnym i spełniają wszystkie wymagane przez ustawodawcę normy prawne i wymogi higieniczne. Wszystkie wykorzystywane surowce są  badane w laboratoriach pod kątem aż 60 różnorodnych parametrów. Analiza ta dotyczy każdej nowej partii barwników wprowadzanych na rynek.

 
 

Jak wykazują procedury laboratoryjne barwniki LaBina nie zawierają kadmu, chromianu, selenu, telluru, talu, uranu, i rozpuszczalnych związków baru. Wszystkie wartości dla antymonu arsenu, baru, ołowiu, chromu i cynku spełniają surowe limity uchwały Rady Europy (2008) i znajdują się poniżej wartości zalecanych.